CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

ENSTİTÜ

TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin 2006 yılında oluşturduğu Çevre Çalışma Grubu, 2012 yılından itibaren çevre konusundaki çalışmalarını Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü adı altında sürdürmeye başlamıştır. Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü, çevre konusunda uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimidir.

Çevre ve Marka Şehir Enstitüsü, çevre konularında inceleme ve araştırmanın yanında eğitim, projelendirme gibi konularda danışmanlık hizmeti vermekte, konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs gibi bilimsel toplantılar düzenleyerek bilimsel gelişime katkı vermektedir.

Enstitü’nün misyonu; dünyadaki gelişmeler ışığında, Türkiye’nin çevre sorunlarının çözümüne, marka şehirler kapasite inşasına yönelik bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin değerlendirilmesine ve akılcı çevresel çözümler üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Enstitü’nün vizyonu ise Türkiye’nin, bölge ve dünya ile bütünleşmesi sürecinde çevre teknolojilerinde ve marka şehir konseptlerinde ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik faaliyetlerde farkındalık ve sinerji yaratmaktır.

 

YUKARI