CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

MARKA ŞEHİRLER

 

Günümüzde gerek üretim, gerek hizmet sektöründe işin sürekliliği ve kalitesi açısından giderek önem kazanan markalaşma bağlamında çevre faktörünün de dikkate alınarak, özellikle Ülkemizin 2023-2053 hedeflerine ulaşmada önem arz eden çevreyle barışık marka şehirler oluşturulması söz konusudur. Bu çerçevede “Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler” kapasite inşasına stratejik katkı sunulacaktır. Marka şehir yaklaşımı salt ekonomik rekabet yaklaşımını merkeze almamakta medeniyet ve kültürün temsili için şehirleri bir yaşam biçimi olarak önermektedir. TASAM tarafından yürütülen Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi kapsamında Turizm, Çevre ve Şehircilik 2023 çalışmaları için ilgili Bakanlık üst yönetimi ile birçok çalışma yürütülmüş Çankırı ve Urfa için birer rapor hazırlanmıştır. 2023 Projesi, “Türkiye 2053” olarak revize edilmiş Turizm, Çevre ve Şehircilik 2053 başlığı aynen korunmuştur. www.turkiye2053.org  

YUKARI