CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

 

Evsel, Endüstriyel Katı Atık ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi

Yerel yönetimlere, katı atıkların atık yönetim sistemlerinin oluşturulması, toplama güzergâhı iyileştirmesi, bertaraf metodu seçimi ve uygulaması ve geri kazanım çalışmaları.

 

YUKARI