CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

SU YÖNETİMİ

 

Temini, Dağıtımı, Atık Su Toplama Sistemleri

Yerel yönetimlerin ihtiyaçları; toplu konut bölgelerine ait su kanalizasyon şebekeleri, yağmur suyundan yararlanma alternatiflerinin araştırılması…

 

Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma

Yerel yönetimlerin ihtiyaçları, tatil sitelerinin pis sularının arıtılması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması.

 

Atık Suların Doğal Arıtma Sistemleri ile Arıtılması; Projelendirilmesi ve Uygulanması

Dünyada az nüfuslu olan yerleşim bölgelerinde bitkilerle yapılan atıksu arıtma uygulamaları ile arıtma çıkış sularının sulama suyu olarak kullanımının yanında elde edilen yan ürünün yararlı kullanıma sunulması.

 

Paket Arıtma Sistemlerinin Projelendirilmesi

Tatil yörelerinde ve nüfusun az olduğu yerlerde oluşan atık suların arıtılmasında paket arıtma sistemlerinin projelendirilmesi ve anahtar teslimi olarak sunulması.

 

Ön Arıtma Tesisleri Projeleri

Organize sanayi bölgeleri için ön arıtma tesislerinin projelendirilmesi. Organize sanayi bölge müdürlüğü ile sanayiciler arasında su arıtma projelerine dair işlerin yürümesi için teknik şartnamelerin hazırlanması.

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Farklı endüstrilerin atık sularının arıtılması, proses sularının hazırlanması.

 

Limnolojik Çalışmalar

İçme ve kullanma amacıyla değerlendirilen göl gibi su kaynaklarında kirlilik durumunun belirlenmesi ve korumaya yönelik gerekli önlemlerin alınması.

 

Deniz Deşarjı Projelendirmeleri ve Mevcutların Değerlendirilmesi

Atık suların fiziksel (gerekirse nütrient giderime yönelik arıtma ile de) arıtmayı müteakiben alıcı bir su ortamına (çoğunlukla denizlere) derinden verilerek biyolojik arıtmanın alıcı su ortamında yapılmasını sağlamaktır. Türkiye’de özellikle sahile komşu belediyeler atık sularını bertaraf için bu yolu kullanmaktadır.

 

Doğal Arıtma

Doğal ortamda bitkiler ile gerçekleştirilen bir arıtım türüdür. Küçük yerleşim yerleri için uygun olan bu arıtma ile işletmesi pahalı arıtmalara nazaran daha ekonomik bir çözüm sunulur.

 

YUKARI