CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME

 

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu

Kamu ve özel sektörlere ait kurum, kuruluş ve işletmelerin yatırım kararlarının çevre üzerinde yapabilecekleri tüm etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi, tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi.

 

Liman Tesisleri ve Benzeri Kıyı Yapılarında Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması

Limanlarda yapılacak yatırımlar için çevre açısından dikkate alınması gereken konularda ve liman işletmesinde gelecekte yaşanabilecek ve ek maliyet yaratabilecek sıkıntıların önüne geçilebilmesi açısından kapsamlı çevre danışmanlığı hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmetler “Atık Yönetimi ve Diğer Çevre Danışmanlığı Hizmetleri” başlığı altında özetlenebilir.

 

Atık Yönetimi

Ülkemizde, gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop, atık yağ ve kirli balast genellikle bir araya toplanmakta ve arıtılmaktadır. Uygun proseslerin kullanılmasıyla bu atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımı mümkün olabilmektedir.  Ayrıca limanlarda evsel nitelikli katı atıklar, tehlikeli ve özel atıklar, su ve atıksu yönetimi ve hava kirliliği konularında danışmalık verilmesi.

 

Diğer Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

ÇED, İzin ve Lisanslar,  Çevresel Durum Değerlendirmesi ve Çevre Yönetim Sistemi planlaması.

YUKARI